PRIVACY BELEID VERVOERSRECLAME DEN HAAG

vervoersreclamedenhaag.nl gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens.
Om gebruik te kunnen maken van onze producten en/of diensten is het nodig om uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken.

Door gebruik te maken van deze site en/of onze producten en/of diensten gaat u akkoord met ons privacy- en cookie-beleid.

Privacy beleid

De verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt op grond van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Handhaving van deze regels wordt in Nederland uitgevoerd door de Autoriteit persoonsgegevens.
Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen getroffen voor de beveiliging van de bestanden waarin persoonsgegevens worden opgeslagen. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor bevoegde personen en de gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.
Wij zullen uw gegevens niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het product of de dienst.
U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en bij eventuele onjuistheden te laten corrigeren.
Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden.
Voor algemene informatie over de AVG verwijzen we u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.
vervoersreclamedenhaag.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Wij adviseren u om dit privacy beleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om te analyseren hoe gebruikers onze site gebruiken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de bezoekinformatie door Google (dwz het gebruik van de website, de informatie die uw webbrowser aan ons verstrekt en uw ip-adres) Google Inc. voldoet aan de richtlijnen uit de AVG. We wijzen u dan ook op de algemene voorwaarden van Google Inc.

Deze website draait op het CMS Joomla. Tijdens uw bezoek maakt Joomla gebruik van een cookie om te controleren of deze door uw browser worden ondersteunt. Deze cookies worden niet gebruikt voor analyse en zijn puur functioneel. Joomla voldoet aan de richtlijnen uit de AVG.